وب سایت
...

تعرفه تخفیفات کلاس

10 / 10
از 1 کاربر

تعرفه تخفیفات

1 - تخفیفات زمانی

تخفیفات زمانی اصلی ترین تخفیف می‌باشد. به این ترتیب که هر 15 روز از میزان تخفیف کاسته می‌شود. لذا داوطلبانی که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند، در هنگام ثبت نام از تخفیف بیشتری استفاده خواهند شد.

2 - تخفیف‌ ثبت نام در بیش از یک درس

ثبت نام در دو کلاس : 5 درصد تخفیف

ثبت نام در سه کلاس : 7 درصد تخفیف

ثبت نام در بیش از سه کلاس : 10 درصد تخفیف

3 - تخفیف ثبت نام گروهی

ثبت نام گروهی 2 نفر : 5 درصد تخفیف برای هر نفر

ثبت نام گروهی 3 نفر : 7 درصد تخفیف برای هر نفر

ثبت نام گروهی بیش از 3 نفر : 10 درصد تخفیف برای هر نفر


توجه : موارد تخفیف 2 و 3 بر اساس شهریه مربوط به هر بازه زمانی قابل اعمال است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :